Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving
We zijn hard op weg naar een landsdekkend systeem waarmee toezichthoudende organisaties gerichter en efficiŽnter kunnen handhaven
Titia van Leeuwen, programmamanager PIM
Korte animatiefilm waarin de werking van Inspectieview Milieu uiteen wordt gezet.
 
Korte instructiefilm Inspectieview Milieu - Hoe werkt het
Recente publicaties
 
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS