Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
< Terug  |  Homepage > Programma > Communicatie > Nieuwsarchief

Inspectieview Milieu op de Week van de BOA

23-09-2015

Van 8-10 september stroomde de Politieacademie in Apeldoorn vol met deelnemers aan de week van de BOA. Vele organisaties deden mee aan de organisatie ervan. Want er zijn ook vele organisaties, wel 1.100, die Buitengewoon Opsporingsambtenaren in hun midden hebben. Er zijn zo’n 30.000 BOA’s in Nederland. Het gaat dan om boswachters, parkeerwachten, jachtopzieners, douanebeambten, conducteurs, milieuopsporingsambtenaren, sociale rechercheurs enzovoorts. Zij hebben tot taak om bij te dragen aan de leefbaarheid en de veiligheid in de stad en op het platteland.

Aanleiding voor de week was de constatering dat de onderlinge afstemming tussen de instanties waar BOA’s werken, versterking behoeft. Er zijn verschillen in de bevoegdheden en de samenwerking en het onderling delen van informatie vraagt om verbetering. De week van de BOA diende als een kick-off om gezamenlijk de knelpunten te signaleren om ze vervolgens te kunnen oplossen. Het waren drie dagen vol met plenaire sprekers en men kon kiezen uit wel 40 workshops. Omdat het onderling delen van informatie als een van de verbeterpunten werd gesignaleerd was Inspectieview Milieu volop aanwezig. Titia van Leeuwen en Roeland Nieuweboer verzorgden plenaire presentaties. De eerste over het systeem, wat het is, hoe het werkt en hoe er momenteel mee gewerkt wordt en Roeland Nieuweboer over het belang van Inspectieview Milieu voor de samenwerking tussen alle milieuhandhavers en voor het strategisch handhaven. In de middag verzorgde Inspectieview Milieu een tweetal workshops. Caroline Coolen ging in op de vage angsten die vaak naar boven komen als het gaat om de uitwisseling van inspectiegegevens tussen bestuur en strafrecht, maar die zorgvuldigheid en goede afspraken zijn te tackelen. Nol Witte vertelde over de ervaringen van de Omgevingsdienst Midden Holland met het aansluiten op en het werken met Inspectieview Milieu. In de Inspectieview Milieu stand konden de aanwezigen demo’s bekijken en relevante achtergrond informatie meenemen.


De presentaties die op de Week van de Boa zijn gegeven, zijn te downloaden via de volgende links:

Meer nieuws
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS