Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
< Terug  |  Homepage > Programma > Communicatie > Nieuwsarchief

Asbestprotocol krijgt geleidelijk steeds stevigere basis

08-10-2015

Na de startbijeenkomst van 19 februari hebben nu inmiddels 23 omgevingsdiensten het asbestprotocol dat de uitwisseling van ernstige overtredingen tussen de toezichthoudende organisaties regelt, getekend. Dat nog niet alle omgevingsdiensten kunnen tekenen komt doordat een deel van de gemeenten de asbesttaken nog niet aan hun omgevingsdiensten hebben overgedragen. Omgevingsdiensten controleren, in opdracht van gemeenten en provincies, of asbestverwijderingsbedrijven de regels die betrekking het op de veiligheid voor de leefomgeving en burgers, voldoende worden nageleefd. Ook zijn ze vaak ondersteunend bij calamiteiten en als piketdienst, buiten kantooruren.

Bij ernstige overtredingen wordt streng gehandhaafd en bij gevaar voor de werknemers wordt altijd de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) geÔnformeerd. ISZW heeft op basis van deze signalen al meerdere boetes uitgedeeld. De Inspectie SZW is zich aan het oriŽnteren om nu ook op meer structurele met de omgevingsdiensten te gaan samenwerken. Vooral in relatie tot het asbestdakenverbod en de kans op verwijdering daarvan door malafide bedrijven

Certificerende Instellingen (CIís) controleren of de gecertificeerde bedrijven zich aan de private regels houden; in deze regels is ook opgenomen dat medetoezichthouders bij ernstige overtredingen CIís inlichten zodat deze kunnen sanctioneren. De informatie-uitwisseling tussen CIís en omgevingsdiensten kan professioneler en zakelijker. Om die reden is het asbestprotocol ontwikkeld samen met CIís. Met het protocol wordt door de omgevingsdiensten een gelijk speelveld gecreŽerd voor de gecertificeerde bedrijven.

Met de ondertekening verbinden de 23 omgevingsdiensten zich aan een aantal minimumkwaliteitseisen waaronder toezicht door gediplomeerd asbestdeskundige, Ďvier ogení principe om kwaliteit te borgen en gebruik van de door PIM ontwikkelde geharmoniseerde asbestcontrole lijsten en de asbest inspectie alert. Met dit laatste hulpmiddel krijgen milieu-inspecteurs elke week een overzicht van de asbestsaneerders die in hun regio die week aan de slag gaan. Bedrijven die regels regelmatig slecht naleven worden dan extra en op uniforme wijze gecontroleerd.

Op dit moment heeft een van de CIís het protocol ondertekend; de anderen hebben eerder de intentie uitgesproken om te tekenen maar moeten het nog formeel laten regelen.
Omgevingsdiensten zullen overeenkomstig het protocol aan alle CIís ernstige overtredingen melden en de CIís zullen deze afhandelen. Omgevingsdiensten werken zo ook op deze manier met de CIís toe naar een effectieve en efficiŽntie milieuhandhaving die risicogericht is en gebaseerd op informatie-uitwisseling met alle andere toezichthoudende instanties.

Voor het volledige asbestprotocol klikt u hier.

Meer nieuws
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS