Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
< Terug  |  Homepage > Programma > Communicatie > Nieuwsarchief

Inspectieview Milieu rolt steeds verder uit

11-11-2015

De politie, een aantal waterschappen, een veiligheidsregio en diverse omgevingsdiensten hebben op 5 november ervoor getekend zich aan te sluiten op Inspectieview Milieu. Rijksinspecties, milieumeldpunten, het Openbaar Ministerie en andere omgevingsdiensten tekenden er in 2013 en 2014 al voor.
Op 5 november was de derde tekensessie en trokken de ondertekenaars naar het Museum voor Communicatie in Den Haag, om hun handtekening te zetten.

De bijeenkomst werd opgeluisterd door hoogleraar criminologie Wim Huisman. Hij legde een link tussen de strafrecht wetenschap en de informatie-uitwisseling via Inspectieview Milieu. En illustreerde zijn verhaal met een aantal casussen. Hij ging daarbij in op de vooronderstelling die onder Inspectieview Milieu ligt. Namelijk dat bedrijven die slecht naleven bij bijvoorbeeld de arbo-regelgeving, ook een extra blik vanuit milieu verdienen. Inspectieview kan volgens Wim Huisman relevante data voor wetenschappelijk onderzoek generen. Omgekeerd is wetenschappelijke kennis relevant voor toezicht. 

Klik hier om de presentatie van Wim Huisman te bekijken. 

Daarnaast werd de huidige stand met de aansluitingen toegelicht. Negen organisaties werken nu met het systeem en 35 hebben ervoor getekend dat te gaan doen. Van belang is daarbij de rol van de eerste aansluitende partijen, die feitelijk de weg bereiden voor de latere aansluitende partijen, doordat via hen, in samenwerking met het stelselteam inspectieviews, de kinderziekten uit het systeem worden gehaald. Ook is een belangrijke ervaring dat blijkt dat door het aansluiten op inspectieview milieu, veel sneller en directer zicht wordt verkregen op de kwaliteit van de eigen gegevens. Dus niet wachten en eerst proberen de eigen kwaliteit te verbeteren, maar zo snel mogelijk aansluiten is het advies van de ervaringsdeskundigen. Een duidelijke ontwikkeling bij deze tekensessie is de verbreding van de partijen, nu de nationale politie een aansluitovereenkomst tekende en ook de eerste waterschappen en veiligheidsregio’s over de brug zijn gekomen.

De volgende tekensessie in november 2016 werd vast aangekondigd.

De Inspectie Leefomgeving en Transport was op deze tekensessie goed aanwezig. De Inspectie functioneert als eigenaar van het systeem en zorgt voor en namens alle inspectieorganisaties in Nederland voor het begeleiden van aansluiten, gebruik en beheer van het systeem, als ook voor de permanente doorontwikkeling ervan. Wettelijk is er een basis voor het systeem gelegd in de Wijziging van de Wet Algemene Bepalingen Wet Milieubeheer in de vorm van het wetsvoorstel Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit wetsvoorstel ligt nu voor in de Eerste Kamer. De eronder hangende AMvB ligt momenteel in de consultatiefase.

Meer nieuws
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS