Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
< Terug  |  Homepage > Programma > Communicatie > Nieuwsarchief

RUD Zeeland nu ook aangesloten op Inspectieview Milieu

11-02-2016

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert sinds 1 januari 2014 de milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. en ook namens het waterschap Scheldestromen. Daarmee is alle milieukennis gebundeld in een milieu-loket voor heel Zeeland. En dat milieu-loket is nu aangesloten op Inspectieview Milieu.

Het toezicht op de naleving van milieuregelgeving omvat bij RUD Zeeland ook het toezicht op de groene wetten, de bodemsanering, het vuurwerk en de zwembaden. Op de tekensessie van 20 november 2015 hadden al een paar waterschappen een intentieverklaring getekend voor aansluiting op Inspectieview Milieu. Door de koppeling van Inspectieview Milieu op het milieu-loket kan nu ook door het waterschap Scheldestromen van Inspectieview Milieu gebruik gemaakt worden.

Op de foto het moment van aansluiten met betrokkenen.

Meer nieuws
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS