Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Beheer

Stelselteam

 

Begin 2014 heeft de Inspectieraad ingestemd met het inrichten van een Stelselteam binnen ILT voor het beheer van de Inspectieviews. Sinds 1 april beheert het Stelselteam Inspectieview Bedrijven en in de loop van het jaar komen daar Inspectieview Binnenvaart en Inspectieview Milieu bij.

Het Stelselteam zorgt voor ondersteuning en ontwikkeling van het functioneel beheer, juridische kennis, informatiebeveiliging en natuurlijk gebruikersondersteuning. Het Stelselteam heeft met de ICT-dienstverleners DICTU en ICTU een team van beheerspecialisten opgericht, het Serviceteam IV. Binnen dit team is DICTU verantwoordelijk voor het technisch beheer en ICTU voor ontwikkeling. Door integraal beheer in te richten voor het hele stelsel van Inspectieviews wordt optimaal gebruik gemaakt van de samenhang tussen de verschillende Inspectieviews.

Hans Guldemond, manager van het Stelselteam: "Gezamenlijk beheer zorgt voor synergie. Met de inrichting van het Serviceteam hebben we een uitstekende basis voor verdere doorontwikkeling en verhogen van het gebruik van de verschillende Inspectieviews”.

Stelselteam
Het Stelsteam bestaat uit
Hans Guldemond, Stelselmanager Inspectieviews
André Bijl, Demand manager/functioneel beheerder Inspectieviews
Annelies van Oversteeg, functioneel beheerder Inspectieviews
Ralph Puister, functioneel beheerder Inspectieviews
Amar Ghisa, projectleider aansluiten Inspectieviews
Bas Crompvoets, Stelselarchitect / coördinator informatiebeveiliging Inspectieviews

Meer informatie
Voor meer informatie over het Stelselteam, Inspectieview Bedrijven of een abonnement op de nieuwsbrief (van het Stelselteam) kunt u contact opnemen met fb_inspectiews@ilent.nl

Actueel
Externe links
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS