Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Programma > Organisatie

Organisatie

"Samen met u realiseren we een schonere en veiligere samenleving. Door informatie-uitwisseling en kennisdeling te verbeteren willen we een belangrijke bijdrage leveren om milieudelicten gericht te bestrijden"
 
  
Programma Organisatie
Titia van Leeuwen, programmamanager

Henk Gruter, projectmanager Implementatie en Communicatie
Ruud Boot, adviseur Implementatie en Communicatie
Marjolein Klaassen, adviseur / woordvoering Implementatie en Communicatie
 
Francois Vis, co÷rdinerend projectenmanager ICTU
Floo Binnendijk, plv. co÷rdinerend projectenmanager, Implementatie en Communicatie

Vincent van de Laar, Inspectieview Milieu en Inspectieview Milieu bulk
Jan Peter Janssen, Inspectieview Milieu en Inspectieview Milieu bulk
 
Otto Hegeman, Ketensamenwerking
Berend Timmer, Ketensamenwerking
Wouter Tuijnman, Ketensamenwerking
 
Marco Aarts, Standaarden / Accountmanager leveranciers
Arjan Kloosterboer, Standaarden
 
Caroline Coolen, Juridische borging
Willem Sloots, Juridische borging

Dirk van Brederode, programmasecretaris
Jacqueline Ostendorf-van der Kaaij, programmaondersteuning
Marco van Wijk, projectensecretaris ICTU
Dayene Schoo, projectenondersteuning ICTU
 
Peter Visser, ICT-architectuur en advies
Rob van Dorp, Programma-account inspecties
Hans Guldemond, projectleider transitie naar beheer 

 

Opdrachtgever namens Rijk, IPO, VNG
Jenny Thunnissen, Inspecteur generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 
Begeleidingscommissie
Er is een begeleidingscommissie PIM waarin een aantal van de betrokken, cq op Inspectieview Mileu aan te sluiten organisaties is vertegenwoordigd: ministeries (IenM, VenJ), rijksinspecties (ILT, NVWA, ISZW), Inspectieraad, politie, OM, provincies, gemeenten, de regionale uitvoeringsdiensten / omgevingsdiensten, PMMG, brandweer (NVBR) en Unie van Waterschappen.

Publicaties

Veel gestelde vragen PIM - Jan 2013
Voortgangsrapportage PIM maart 2014

Actueel
Externe links
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS