Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Programma

Over PIM

Het Programma informatie-uitwisseling milieuhandhaving (PIM) is een gezamenlijk programma van Rijk, IPO en VNG. PIM is ingesteld vanuit de gezamenlijk opvatting dat voor een adequate milieuhandhaving het noodzakelijk is dat de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners verbetert. PIM draagt daar aan bij door hulpmiddelen te ontwikkelen voor onderlinge informatie-uitwisseling in het milieudomein en biedt ondersteuning bij de bevordering van de onderlinge samenwerking
 
Doel
Doel van PIM is de ontwikkeling en implementatie van een informatie-uitwisselingsysteem: Inspectieview Milieu (IvM), waarmee de handhavende instanties over een instrument beschikken om elektronisch informatie te delen via een landelijke informatie-infrastructuur. Dit is een randvoorwaarde voor de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen bestuurlijke en strafrechtelijke organisaties die betrokken zijn bij de handhaving van de milieuwet- en regelgeving.
 
PIM is opgebouwd langs zeven sporen. Drie van de sporen zijn gericht op de infrastructuur voor het delen van informatie. Voor de ontwikkeling van deze sporen is ICTU opdrachtnemer. De andere vier sporen hebben betrekking op voorwaarden om een dergelijk uitwisselingssysteem ook daadwerkelijk te laten werken. Voor alle sporen zijn (deel)projecten ingericht.
 
 
 
 

 

Publicaties

Factsheet PIM - september 2014
Veel gestelde vragen PIM - Jan 2013
Voortgangsrapportage PIM sept 2013
Voortgangsrapportage PIM maart 2014
Voortgangsrapportage PIM september 2014

Actueel
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS