Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Ketensamenwerking > Vuurwerk

Vuurwerk

Het verbeteren van het toezicht op de vuurwerkketen is na asbest het tweede thema dat binnen het Programma Informatie-uitwisseling Milieu (PIM) wordt opgepakt. In het kader daarvan is onderzocht op welke wijze de door PIM ontwikkelde instrumenten het toezicht op vuurwerk kunnen ondersteunen.

Contact
Als u vragen heeft over het project, neem dan contact op met Berend Timmer 06 1830 7819, berend.timmer (at)ictu.nl)

Publicaties

Risicogestuurd toezicht in de Vuurwerkketen door betere informatie-uitwisseling - Plan van aanpak jan 2013
Toezicht vuurwerk verbetert door uniforme digitale controlelijsten
Verkenning PIM thema Vuurwerk sept 2012

PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS