Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
< Terug  |  Homepage > Programma > Communicatie > Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Afstemming op de praktijk, is noodzaak voor de ontwikkeling en implemenatie van een informatie-uitwisselingsysteem. Daarom organiseert PIM regelmatig bijeenkomsten, neemt PIM deel aan congressen/bijeenkomsten van derden en gaat zij langs bij kwartiermakers/directeuren van de Regionale Uitvoeringsdiensten / Omgevingsdiensten onder de noemer "PIM komt naar u met meer uitgebreide en verdiepende sessies met de betrokken medewerkers van de diensten.
 
Wilt u dat PIM ook bij u langs komt neem stuurt u een email naar info@informatieuitwisselingmilieu.nl voor het maken van een afspraak.

Publicaties

PIM komt naar u toe

Actueel
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS