Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Inspectieview Milieu > Demo Inspectieview Milieu

Demo

Deze film toont het beoogde gebruik van Inspectieview Milieu in de praktijk van informatiegestuurd toezicht.
 


Meer info
Wil je een duidelijker beeld krijgen van de inhoud van Inspectieview Milieu? Bekijk dan zelf de demo-schermen

PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS