Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Programma > Activiteiten 2014

Activiteiten PIM in 2014

Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) ging in 2014 het laatste jaar in. Onderstaand een doorkijk naar de activiteiten die in 2014 op stapel stonden.
 
Aansluiten op Inspectieview Milieu
Afronding van de ontwikkeling van de PIM - instrumenten
Afronding van de randvoorwaarden voor PIM
Juridisch
- Zorg dragen voor de juridische randvoorwaarden voor informatie uitwisseling en voor alle documenten
  voor het juridisch borgen van afspraken tussen partijen en met de eigenaar van Inspectieview Milieu/ILT.
- Meewerken aan het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en handhaving en het bijbehorende Besluit.
- Werken aan wettelijke aanpassingen voor de informatie-uitwisseling tussen strafrecht en bestuurrecht.

Standaarden
- De milieustandaarden worden verder ge´mplementeerd en uitgerold.
- In tweede helft 2014 worden de milieustandaarden voorgelegd aan het Forum Standaardisatie.
- De veralgemeniseerde standaarden ten behoeve van de andere inspectieviews (RIHa 2.0) worden voorgelegd aan de Inspectieraad.

Communicatie
De communicatie is in 2014 vooral gericht op het stimuleren van het aansluiten op en het gebruik van Inspectieview Milieu ter ondersteuning van een ontwikkeling naar een risicogerichte en informatiegestuurde milieuhandhaving.
 
Aansluiten Inspectieview Milieu in het stelsel Inspectieviews, als ook bij het Omgevingsrecht

Zie ook
PIM planningsoverzicht.
Inspectieraad belegt beheer Inspectieviews bij Stelselteam ILT

Publicaties

Factsheet PIM - september 2014
Verder kijken met Inspectieview - Lezing Wim Huisman tijdens tekensessie 5 november 2015

PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS