Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Standaarden > RIHa

Over het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa)

PIM heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. RIHa 2.0 is een concretisering van het eerdere RIHa 1.0 van de Inspectieraad. Specifiek voor toepassing in het milieudomein is een toepassingsprofiel RIHa-Milieu 1.1 opgesteld met daarin onder andere de verhouding tussen RIHa en het informatiemodel van Inspectieview Milieu. Naast afspraken over structuur is ook standaardisatie van inhoud belangrijk bij uitwisseling. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Referentielijsten bij RIHa 2.0.

Eerdere versies van en aanvullende informatie over RIHa, RIHa-Milieu en de referentielijsten vindt u in de Pleio groep

Publicaties

RIHa 2.0 april 2014
RIHa Milieu 1.1
RIHa referentielijsten v2.0 april 2014

Externe links
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS