Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Standaarden > StUF-RIHa

Over StUF-RIHa

PIM heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken.

 

Afspraken over de manier waarop deze informatie wordt uitgewisseld zijn vastgelegd in de StUF bericht- en koppelvlakspecificaties. Het Standaard Uitwisselformaat (StUF) wordt op veel plaatsen binnen de overheid gebruikt om informatie uit te wisselen. Met StUF-RIHa kan informatie over toezicht en handhaving die is gestructureerd conform het Referentie Informatiemodel Handhaving worden uitgewisseld. In de StUF specificaties wordt het opvragen van informatie over handhavingsobjecten, toestemmingen en handhavingsdossiers (zaken) ondersteund.

 

StUF-RIHa is in oktober 2013 opgenomen als verticaal sectormodel in de StUF familie.

 

De technische specificaties zijn gebundeld in een zipfile bestaand uit XML schema's, WSDL-bestanden en voorbeeldberichten. De manier waarop RIHa 2.0 is vertaald in StUF specificaties is beschreven in het document 'keuzen verStUFfing RIHa 2.0' .

 

Eerdere versies van en aanvullende informatie over StUF-RIHa vindt u in de Pleio groep.

Publicaties

Keuzen verStUFfing RIHa 2.0
StUF-RIHa 0301 (zip)

Externe links
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS