Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Ketensamenwerking > Afval

Verkenning

PIM heeft een verkenning voor de afvalketen uitgevoerd. Onderzocht werd de mogelijkheid om Inspectieview Milieu te gebruiken in het domein afval en of er behoefte is aan extra voorzieningen, zoals PIM deze heeft ontwikkeld voor asbest en vuurwerk. Een van de conclusies uit de verkenning is dat via IvM informatie over de vergunningen kan worden gedeeld. Voor het afvalstoffentoezicht zou deze informatie uitgebreider en beter geordend moeten worden zodat Eural-codes, verwerkingsmethodes en capaciteiten na te zoeken zijn.

Publicaties

Verkenning Keteninformatisering afvalstoffentoezicht juni 2014

PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS