Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

Binnen het programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving informatie (PIM) is specifieke aandacht voor samenwerking tussen toezichthouders. Door elkaar – vanuit de eigen invulling van de toezichttaak – de bal toe te spelen, kunnen toezichthouders doelgerichter hun taak uitvoeren Daarmee lukt het hen om het toezicht ook efficiënter in te richten.
Succesvolle ketengerichte toezicht en handhaving vereist wel een goede coördinatie van de activiteiten van de betrokken toezichthoudende en handhavende instanties.

Thema's
Door informatie-uitwisseling en kennisdeling te verbeteren willen we een belangrijke bijdrage leveren om milieudelicten gericht te bestrijden. Daarom zijn binnen PIM zijn er vier thema's benoemd:
 
1.  Asbest
2.  Vuurwerk
3.  Bodem
4.  Afval

PIM bekijkt voor elk van de thema's waar er mogelijkheden zijn om de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners te verbeteren. Dit doet PIM door in nauwe samenwerking met de betrokken toezichthouders een gezamenlijk beeld te maken van het overall proces in de betreffende keten. Zo wordt duidelijk waar er kansen voor verdere samenwerking liggen en welke ICT-instrumenten hierbij kunnen ondersteunen.

Zie ook
12-11-2014 Sneller resultaat door protocol informatie-uitwisseling asbesttoezicht.

 

Publicaties

Schakels voor informatiegestuurde handhaving - PIM sluit cirkel met Inspectie Alert okt 2013

Actueel
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS