Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Standaarden

Over standaarden

Bij het uitwisselen van informatie tussen ketenpartners is het noodzakelijk om afspraken te maken over die informatie. Deze afspraken hebben de vorm van uitwisselstandaarden. In het PIM Standaardisatieproject is het Referentie Informatiemodel Handhaving ontwikkeld, een toepassingsprofiel voor het milieudomein, waardenlijsten en de bijbehorende bericht- en koppelvlakspecificaties StUF-RIHa. Aansluiting bij ontwikkelingen in het veld en hergebruik van bestaande standaarden waren daarbij belangrijke uitgangspunten. Daarom werkt PIM intensief samen met (toekomstige) gebruikers/afnemers en systeemleveranciers. 

In 2014 wordt in het PIM standaardisatieproject vooral gewerkt aan de implementatie van standaarden: in Inspectieview, bij ketenpartners en (samen met KING) in het gemeentelijk domein. Daarnaast staat 2014 in het teken van borging en het verder inrichten van de beheerorganisatie.

Meer over de PIM standaarden, zoals oudere versies, wijzigingshistorie, en een periodiek blog, vindt u in de PIM standaardengroep op het Pleio platform.

Publicaties

De cirkel moet rond - waarom een standaard voor het verwijzen naar milieuwetgeving belangrijk is
Factsheet Aansluiten op Inspectieview Milieu van RIHa-conforme bronnen via de IvM Aansluitvoorziening
Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten
Implementatiewijzer PIM Standaarden 1.2
Standaardisatie bij uitwisseling van bevindingen-sept 2012
Standaardisatie handhavingsobjecten-dec 2012

Actueel
Externe links
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS