Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Publicaties

Publicaties

Algemeen
De rol van ICT voor de Omgevingswet
De tijd is rijp - rapport commissie Mans - juli 2008
Factsheet PIM - september 2014
Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten
Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Wabo
Naar een open en eerlijke handhaving - Inleiding Lex Michiels, PIM bijeenkomst 8 oktober 2014
Verder kijken met Inspectieview - Lezing Wim Huisman tijdens tekensessie 5 november 2015

Inspectieview Milieu
Eindrapport Proof of Concept Bulk - jun tot okt 2011
Factsheet Inspectieview Milieu - September 2015

Ketensamenwerking
2014-Analyse Keteninformatie Bodemtoezicht
Asbest - Plan van aanpak fase 3 op hoofdlijnen
Asbest en Vuurwerk stand van zaken nov 2012
Contextmodel Keteninformatie Asbest V09 okt 2012
Factsheet Asbestcontrolelijsten dec 2012
Formulierspecificatie - Asbest signaal toezicht - versie 1.0
Formulierspecificatie - Controle - Vuurwerkevenementen
Formulierspecificatie - Controle - Vuurwerkevenementen - Bijlage2
Formulierspecificatie - Controle - Vuurwerkopslag - Bijlage 2 - versie1.1
Formulierspecificatie - Controle - Vuurwerkopslag - versie1.0
Formulierspecificatie - Controle asbestverwijdering - versie 2.0
Formulierspecificatie - Toetsen asbest inventarisatierapport - versie 2.0
PIM specs controle asbestverwijdering dec 2014
PIM specs toetsen asbest inventarisatierapport dec 2014
Plan van aanpak Asbestketen april 2012
Protocol informatieuitwisseling asbestverwijdering en asbestinventarisatie
Risicogestuurd toezicht in de Vuurwerkketen door betere informatie-uitwisseling - Plan van aanpak jan 2013
Schakels voor informatiegestuurde handhaving - PIM sluit cirkel met Inspectie Alert okt 2013
Toepassingstoets vuurwerk
Toezicht vuurwerk verbetert door uniforme digitale controlelijsten
Verkenning Keteninformatisering afvalstoffentoezicht juni 2014
Verkenning PIM thema Vuurwerk sept 2012

Standaarden
De cirkel moet rond - waarom een standaard voor het verwijzen naar milieuwetgeving belangrijk is
Factsheet Aansluiten op Inspectieview Milieu van RIHa-conforme bronnen via de IvM Aansluitvoorziening
Implementatiewijzer PIM Standaarden 1.2
Keuzen verStUFfing RIHa 2.0
Plan van aanpak Standaardisatie v1.0 april 2012
RIHa 2.0 april 2014
RIHa Milieu 1.1
RIHa referentielijsten v2.0 april 2014
Standaarden - RUDi informatiemodel
Standaardisatie bij uitwisseling van bevindingen-sept 2012
Standaardisatie handhavingsobjecten-dec 2012
Standaardistatie van controles - ppt - sept 2012
StUF-RIHa 0301 (zip)

Juridisch
Factsheet - Het juridisch spoor binnen PIM
Informatieprotocol Inspectieview Milieu
Juridisch Kader
Vage Angsten - Over de juridische risico's van het delen van elkaars gegevens
Veel gestelde juridische vragen - update maart 2014

Programma
Programmaplan PIM jan 2012
Voortgangsrapportage PIM sept 2013
Voortgangsrapportage PIM april 2013
Voortgangsrapportage PIM dec 2012
Voortgangsrapportage PIM feb 2012
Voortgangsrapportage PIM februari 2013
Voortgangsrapportage PIM juni 2013
Voortgangsrapportage PIM maart 2014
Voortgangsrapportage PIM nov 2012
Voortgangsrapportage PIM september 2014

Aansluiting
Aansluiten op Inspectieview Milieu en Inspectieview Milieu bulk
Aansluitproces op Inspectieview Milieu januari 2014

Presentaties / Foto's
Aanlsuiten in de praktijk - leerpunten OZHZ - 8 oktober 2014
Aansluiten in de praktijk - Amar Ghisa - 8 oktober 2014
Aansluiten in de praktijk - vijf koplopers - 8 oktober 2014
Asbest - leveranciersbijeenkomst 14 mei
Effectieve informatie voor toezicht en handhaving - SIKB congres sept 2013
Fotoverslag Ondertekening Aansluitovereenkomsten 20 nov 2013
Fotoverslag PIM Netwerkbijeenkomst #2 - 23 april 2013
Inleiding Annemiek Tubbing - ondertekening Aansluitovereenkomsten 20 nov 2013
Inspectieview Milieu - leveranciersbijeenkomst 14 mei
Inspectieview Milieu - Presentatie Week van de BOA 10 september 2015
Inspectieview Milieu - wat kan ik er mee - 8 oktober 2014
Inspectieview Milieu aansluiten Ún gebruiken 10 september 2015
PIM komt naar u toe
Platform Toezicht Bodembeheer - sept 2013
Standaarden - leveranciersbijeenkomst 14 mei
Vage Angsten op de Week van de BOA

In de media
PIM kan nu de vruchten gaan plukken

PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS