Copyright (C) Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving Nieuws PIM Thu, 05 May 2016 01:50:16 +0200 http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl Nieuws PIM nl RUD Zeeland nu ook aangesloten op Inspectieview Milieu De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert sinds 1 januari 2014 de milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. en ook namens het waterschap Scheldestromen. Daarmee is alle milieukennis gebundeld in een milieu-loket voor heel Zeeland. En dat ... http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/nieuwsbericht.php?id=16&nwsid=92 Thu, 11 Feb 2016 12:00:00 +0100 Inspectieview Milieu rolt steeds verder uit De politie, een aantal waterschappen, een veiligheidsregio en diverse omgevingsdiensten hebben op 5 november ervoor getekend zich aan te sluiten op Inspectieview Milieu. Rijksinspecties, milieumeldpunten, het Openbaar Ministerie en andere omgevingsdiensten tekenden er in 2013 en 2014 al voor. Op ... http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/nieuwsbericht.php?id=16&nwsid=91 Wed, 11 Nov 2015 12:00:00 +0100 Asbestprotocol krijgt geleidelijk steeds stevigere basis Na de startbijeenkomst van 19 februari hebben nu inmiddels 23 omgevingsdiensten het asbestprotocol dat de uitwisseling van ernstige overtredingen tussen de toezichthoudende organisaties regelt, getekend. Dat nog niet alle omgevingsdiensten kunnen tekenen komt doordat een deel van de gemeenten de ... http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/nieuwsbericht.php?id=16&nwsid=90 Thu, 08 Oct 2015 12:00:00 +0200 Wettelijke basis voor Inspectieview Milieu De Tweede Kamer heeft op 22 september ingestemd met de wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), door het aannemen van het wetsvoorstel Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). In deze wijziging op de Wabo wordt het oprichten van een landsdekkend systeem van (nu nog 29) ... http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/nieuwsbericht.php?id=16&nwsid=89 Mon, 28 Sep 2015 12:00:00 +0200 Inspectieview Milieu op de Week van de BOA Van 8-10 september stroomde de Politieacademie in Apeldoorn vol met deelnemers aan de week van de BOA. Vele organisaties deden mee aan de organisatie ervan. Want er zijn ook vele organisaties, wel 1.100, die Buitengewoon Opsporingsambtenaren in hun midden hebben. Er zijn zon 30.000 BOAs in ... http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/nieuwsbericht.php?id=16&nwsid=88 Wed, 23 Sep 2015 12:00:00 +0200 Zomerupdate Inspectieview Milieu De afgelopen maanden zijn diverse milieuhandhavende organisaties aangesloten op Inspectieview Milieu:  na de NVWA, ILT en ISZW,  Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de  DCMR/ Milieudienst Rijnmond, volgden al snel Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst Zuid-Oost-Brabant. ... http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/nieuwsbericht.php?id=16&nwsid=87 Mon, 13 Jul 2015 12:00:00 +0200 Nu ook ODZOB aangesloten Ook de aansluiting van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) op Inspectieview Milieu is nu een feit! Op 20 november 2014 tekende directeur ODZOB Hendrik Noppen de aansluitovereenkomst. En net als bij de Omgevingsdienst Midden-Holland is het aansluitproces zeer vlot verlopen. Duidelijke afspr ... http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/nieuwsbericht.php?id=16&nwsid=86 Thu, 16 Apr 2015 12:00:00 +0200 ODMH live Tijdens de ondertekensessie van 20 november 2014 heeft André Mutter, directeur van Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) getekend voor de aansluiting op Inspectieview Milieu. In 3 maanden tijd is vervolgens de ODMH aangesloten op Inspectieview Milieu en zijn hun inspectiegegevens toegankeli ... http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/nieuwsbericht.php?id=16&nwsid=85 Thu, 09 Apr 2015 12:00:00 +0200 Met de omgevingsdiensten steeds beter grip op asbest Op 19 februari tekenen directeuren van de omgevingsdiensten in Nederland in hun gezamenlijke vergadering een asbestprotocol. Met die ondertekening verbinden zij zich aan  een aantal minimumkwaliteitseisen. Die maken het mogelijk om, in samenwerking met de asbest certificerende instellingen, ... http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/nieuwsbericht.php?id=16&nwsid=84 Thu, 19 Feb 2015 12:00:00 +0100 PIM haalt de finish en ILT start met Inspectieview Milieu Op 15 januari was het zover. Het interbestuurlijke Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving, kortweg PIM, haalt de finish en haar resultaat in de vorm van Inspectieview Milieu is in productie. Titia van Leeuwen, programmamanager PIM, droeg op die dag het Inspectieview Milieu - stokje over ... http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/nieuwsbericht.php?id=16&nwsid=83 Thu, 22 Jan 2015 12:00:00 +0100